Spor ve Cinsellik

Spor ve Cincellik

Spor ve cinsellik ilişkisi hem magazinel hem de akademik çevrelerce oldukça merak edilen bir konu. Roma Üniversitesi Endokrinoloji Bölümü tarafından, Journalof Endocrinological Investigation dergisinde yayınlanan bir makalede sporun erkeklerin cinsel yaşamları üzerine etkilerinden bahsedilmiştir.

Spor ve seks birbiri üzerinde etkili olduğunu düşündüğümüz iki aktivite. Bu konu üzerine literatür mevcut olsa da akıllarımızda iki temel soru mevcut.

*Fiziksel aktivitenin ve sporun seks performansı ve cinsellik üzerinde olumlu-olumsuz etkileri var mı?

*Seks sportif aktiviteleri ve performansı olumlu-olumsuz olarak nasıl etkilemekte?

Fiziksel egzersiz ve spor kendi başına“hipotalamik-hipofiz-testiküler” aks fonksiyonunu etkilemekte, dolayısıyla bu etki kişinin üreme sağlığına ve cinsel sağlığına olumlu ve olumsuz etkiler katabilir.

Bu durumları etkileyen birçok etken mevcuttur; kişisel farklılıklar, genetik ve epigenetik faktörler farklı spor türleri,yoğunlukları, aktivite süresi, doping kullanımı, uyuşturucu kullanımı,psikolojik stres, beslenme, supplement takviyeleri, psikolojik stres ve allostatik yük.

Eğer doğru uygulanırsa sportif aktiviteler erkeklerin cinsel hayatlarını olumlu yönde etkilemekte.
Doğru programlama, doğru antrenman teknikleri, dinlenme, doğru takviye kullanımı özetle spora ve sporcuya özgün bir yaşam stili sizi birçok dertten kurtarabilir.

Farklı yaşam tarzları baz alındığında bu araştırmaya göre fiziksel egzersiz, erektil disfonksiyonun başlangıcını önlemek için bir temeldir. Bir spor müsabakasından kısa bir süre önce gerçekleştirilen cinsel aktiviteler spor performansını farklı şekilde etkileyebilir. Mevcut az sayıda veri olsa da, rekabet öncesi bir cinsel ayrımdan kaçınmak tavsiye edilmektedir.

Akademik Çalışmalar ile Spor ve Cinsellik

Bunun yanı sıra Journal of Sexual Medicine dergisinde yayınlanmış olan bir araştırmada ise “Cinsel aktivitenin güç çalışması yapan erkeklerde alt ekstremite üzerine etkileri” araştırılmıştır.


25-29 yaş aralığındaki 12 aktif cinsel hayata sahip erkek üzerinde yapılan bu araştırmada, son 12 saat içinde cinsel ilişkiye giren veya girmemiş erkeklere 5set tek taraflı (unilateral) 30 derecelik diz ekstansiyonunda ve dizfleksiyonunda kas kuvveti ölçüldü.

Aynı zamanda bu ölçümlerin yapıldığı saatler not edildi.
Bu araştırmaya göre sportif aktivite öncesi gece seks yapan erkeklerin, alt ekstremitelerinde “dikkate alınacak” değerde bir güç kaybı veya artışına rastlanmadı.

Özetleyecek olursak, profesyonel sporcuların müsabaka öncesinde cinsel aktivite yapmaları “kesin” sınırlar çizilmese de tavsiye edilmemektedir.

Yaşam tarzını spora yöneltip, bu doğrultuda yaşamanın ise cinsel hayata pozitif etkilerinin olduğu görülmektedir. Özellikle “erektil disfonksiyonu” engellemek için spor kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

YELİZ ÜMİT

Egzersiz Uzmanı
Atletik Performans Antrenörü

 

Tags: