Spor yaralanmaları, aktivite anında spor salonları veya sporun gerçekleştirildiği alanlarda meydana gelen hasarlardır. Bu hasarın fizyolojik, psikolojik başta olmak üzere birçok etkeni vardır. Bu etkenlerin azalması, hatta önüne geçilebilmesi için hem sporcuya hem sağlık profesyonellerine görev düşmektedir. Sporcu, geçirdiği operasyon süreci sonrası veya konservatif tedavi sonrası toparlanma evresinde fiziksel ve psikolojik olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve sporcuyu eski sağlığına kavuşturmak önemlidir. Tam bu noktada sizlerle bu süreci paylaşmak istiyoruz. Bu süreci sizlerle nasıl paylaşıyoruz?

  • Birinci aşama sporcunun yaralanma hikayesinin dinlenmesidir. Bu bilgiye, sporcu ile yüz yüze yaptığımız bir görüşme ile başlanır. Bu görüşmede, sporcunun tıbbi ya da cerrahi bir müdahale geçirip geçirmediği, sporcunun öz geçmişi ve aile öyküsü dinlenir. Aile öyküsü bize, kişide oluşabilecek rahatsızlıkların verilerini verir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda sporcunun genetik yatkınlıkları ve sakatlığının ne olduğu öğrenilir.
  • Bu basamakta sporcu, tıbbi müdahale geçirmişse spor hekimi ve fizyoterapistinin raporları ve yönlendirmeleri ışığında sakatlığın boyutu ve nerede olduğu belirlenir. Sporcunun günlük alışkanlıkları, sigara alkol tüketimi, varsa ilaç kullanımı ve dozları öğrenilir. Son olarak sporcunun beslenme rutini ve alışkanlıkları öğrenilir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda sporcunun genel sağlık düzeyi belirlenmiş olur.
  • Sporcuyu yaralanma sonrası sahaya dönüş aşamasında en çok içinde bulunduğu psikoloji yorar. Yeniden yaralanma korkusu, sporcu için sahada tehdit oluşturan durumdur. Bu aşamada sporcu ile hareket profesyoneli ve personal trainer ile birbirine olan güveni devreye girmeli, süreç ortak biçimde yürütülmelidir.
  • Sporcunun sahaya dönüş aşamasında fizik tedavi süreci sonrası fizyoterapistin yetki devriyle birlikte; sporcunun branşa özgü atletik performans çalışmaları başlar. Sporcunun tüm eksikleri personal trainer tarafından belirlenerek sporcuya özel bir plan doğrultusunda ilerlenir.
  • Sporcunun bu aşamada uyku düzeni, beslenme rutini sahaya dönüş aşamasında büyük önem taşır. Diyetisyenimiz, oluşturulan antrenman ışığında sporcunun beslenmesini organize etmektedir. Bu dönemde, beslenme iyileşme açısından büyük önem taşımaktadır.