Sportif performans, atletik bir görevin yerine getirilmesi için ortaya konulan çabaların bütünü olarak değerlendirilmektedir. Sportif başarının temelinde fiziksel yetenekler, genetik ile performans gelişimini sağlayacak bilimsel bilginin saha içi çalışmalara ve branşa uygun olarak aktarılması yatar. Bu bilgilerin aktarılması sporcu koçu da denilen, sporcunun yön göstericisi olan bir personal trainer tarafından gerçekleştirilir.

Süreç Nasıl İşler?

Tüm bireysel spor branşları ve takım sporlarında yapılan atletik performansa özgü verimliliğin anlaşılması, antrenman programı için eksikliklerin değerlendirilmesi, sportif yaralanma risklerinin belirlenmesi için çeşitli ölçme ve değerlendirme protokolleri uygulanmaktadır.

Sporcu ve sporcunun personal trainer’ının beklentilerini belirlemek için yüz yüze yapılan görüşmeden sonra sporcunun boy, kilo, vücut kitle indeksi, vücut yağ-kas yüzdesi, statik ve dinamik postür ölçümleri yapılır.

Daha sonra danışman doktorumuzun yönlendirmesi ile uygun görülen kan parametrelerinin değerlendirilmesi, nabız değerlerinin belirlenmesi, dinlenme ve efor sırasında ekg ve solunum fonksiyon testi ölçümlenir.

Gerekli olan temel veriler oluşturulduktan sonra sporcunun personal trainer’ı tarafından dayanıklılık testleri, sürat – reaksiyon zamanı ve branşa özgü hareket testleri gibi temel protokoller uygulanır.

Sporcunun hareket mekanikleri üzerine modifiye edilmiş postür düzeltici çalışmalar, pilates gibi sistemlerde süreç içine dahil edilerek sezon öncesi hazırlık ve yarışma dönemine uygun dönemleme stratejileri ve antrenman planları sporcuya uygulanır.

Hedeflenen ise profesyonel sporcuların saha içi yaralanma risklerini en aza indirmek, atletik performans seviyelerini yükseltmek ve daha uzun yıllar profesyonel spor hayatlarına devam etmelerini sağlamaktır.