Fitness

BÖLGESEL ZAYIFLAMAMA!

Bölgesel zayıflama, günümüzün sektörel pazarlama harikası olarak karşımıza çıkıyor. Her gün ortaya çıkan mucize çaylar, mucize yağ kırıcı ekipmanlar, tek seansta etkisini gösteren cihazlar ve daha nicesi. Genel popülasyonda kısa zamanda hızlı etkiyi bekliyor. Tüm bunların aksine gerçekten etki aldığımız bir yöntem var aslında. ‘’Doğru planlanmış bir antrenman rutini ve bu rutinle birbirini tamamlayan doğru beslenme.’’ Bunların yanında bir de hemen hemen her yerde gördüğünüz bölgesel olarak zayıflama, bölgesel sıkılaşma, biriken yağlardan bilmem kaç seansta kurtul cümleleri… Peki siz hangisine inanacaksınız?

Egzersiz alışkanlığı çocukluk çağlarında kazanılması gereken bir alışkanlıktır. Bu kazanılan alışkanlık, yaş aldıkça vücudumuzun şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır. Antrenman; organizmanın, dayanıklılık, kuvvet, esneklik gibi birçok parametresinin gelişmesini sağlar. Gelişen parametreler sayesinde vücudun iş yapabilme kapasitesi artar, bazal nabız düşer (dinlenme nabzı), kalbin iş yükü düşer ve iskelet sistemi çevresindeki kasların iş yapabilme kapasitesi ekonomikleşir. Yani antrenman bir bütündür. Kişiye göre planlanması gerekli olan bu sistem, kişinin antrenman seviyesine göre şekillenmeli ve antrenman süresi, kapsamı şiddeti bu doğrultuda planlanmalıdır.

 

Gelelim Vücut Tiplerine;

Vücut tipleri litaratürde; endomorf, ektomorf ve mezomorf diye yer almaktadır.

 

ENDOMORFİ: Genelde bu vücut kompozisyonunda olan kişiler; yumuşak yapılı ve merkeze yakın bölgeleri yağlanmaya müsait olan kişilerdir. Genel özellikleri;

  • Kalın gövde
  • Kısa kollar
  • Kısa bacaklar
  • Karın bölgesi yağlı ve sarkık kişilerdir.

MEZOMORFİ: Kas oranı fazla, görüntü olarak atletik olan kişilerdir. Büyük kemikli ve kasları belli olan kişilerdir. Genel özellikleri;

  • Uzun boy
  • Geniş omuz ve göğüs
  • Atletik görüntüye sahiptirler.

EKTOMORFİ: Kibar, ince ve narin bir görüntüye sahiptirler. Küçük kemikler ve narin kas yapılı kişilerdir. Toplumda minyon olarak tanımlanırlar. Genel özellikleri;

  • Omuzlara dar ve öne doğru
  • Düz bir karın
  • Düz bir kalça hattına sahip kişilerdir.

 

Son bulgular kişinin yukarıdaki vücut tiplerinden; endo-meso, ekto-meso, endo-ekto vücut yapısına da sahip olabileceğini göstermiştir. Görsel, aşağıdaki tablo gibidir.

Vücut tiplerinin olmasının amacı aslında kişinin genetik yapısını ilk aşamada gözlem yöntemiyle anlayabilmek içindir. Antropometrik ölçümler bize sporcunun spor branşına başlarken yapılan ölçümlerde veri vermesi ve branş seçimindeki etkisinde görülmüştür. Elit sporcunun genetik özellikleri, antropometrik ölçümleri, motor ve mental becerileri yaptığı spor branşı için oldukça büyük önem taşımaktadır. Bilim insanları vücut tiplerini genelde bu amaç için kullanmaktadır.

 

Yapılan araştırmalarda kadınlarda yağ daha çok basen ve karın bölgesinde depolanmaktadır. Bu noktada yapılan bölgesel egzersiz ve ya bölgesel masaj teknikleri bölgesel zayıflama için pek mümkün değildir. Bir grup araştırıcı 22 kolejli şişman kızı iki gruba ayırmışlardır. Bir grup muayyen bir bölge ile sınırlı egzersizler yaparken diğer gruba genel egzersizler yaptırılmıştır. Sonunda her iki grupta da yağ dağılımında anlamlı bir fark bulmamışlardır. Aynı şekilde tenis oynayanlar incelenmiş ve raket kullanan kolda zamanla 2.25 cm’lik bir kalınlaşma (hipertrofi) bulunurken bir yağ ölçümü olan deri kıvrımı kalınlık değerlerinde bir fark bulunmamıştır. Vücut enerji dengesi negatif olduğu zaman açığı kapamak için kullanılan yağ, egzersiz ne olursa olsun, nasıl yapılırsa yapılsın yağın en yoğun bulunduğu yerlerden gelmektedir. Astrand’ın dediği gibi “Yağ ne masajla kaybedebilir ne de bir yerden bir yere aktarılabilir’’.

 

 

Eğitmen Notu: Sektörün bir parçası olmuş ürünlere değil gerçekten yapabileceğiniz bir rutine inanın. Düzenli ve sürdürülebilir bir beslenme planı ve egzersiz uzmanları ile sürece bütüncül yaklaşın. Tek bir sistem, mucize bir ekipman ya da mucize bir besin yoktur. Önemli olan bu noktada eklem yapınız, antropometrik ölçümünüz ve vücut kompozisyonunuzdur. Güvenli egzersiz ve dengeli beslenme ile sağlıklı bir yaşam rutinine sahip olabilirsiniz. 🙂

 

ILGIM TÜRKAN

EGZERSİZ UZMANI

PİLATES EĞİTMENİ